Wyszukiwanie zaawansowane
Dokumenty
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
2011-05-15 | Warszawa | Lech Najbauer
REGULAMIN ZIMOWISKA 16 WDH

(czyli szesnaście punktów, które każdy uczestnik zimowiska znać powinien)

Wprowadza się poniższy Regulamin Zimowiska 16 WDH i zobowiązuje do jego stosowania wszystkich uczestników:

Zasady ogólne

1.
W czasie zimowiska, na terenie kwatery i poza nią, w czasie zwiadów, wycieczek i gier obowiązuje, tak, jak i poza harcerstwem, Prawo Harcerskie, a w szczególności:

a. braterstwo, życzliwość, szacunek, rycerskość i pomoc wzajemna
b. pogoda ducha i dobry humor
c. czystość, porządek, higiena i dbałość o swoje wyposażenie i ubranie
d. posłuszeństwo wobec przełożonych i dyscyplina
e. odpowiedzialność i sumienne wypełnianie obowiązków
f. poszanowanie przyrody, a także własności i trudu innych ludzi
g. słownictwo i zachowanie godne harcerza
h. poszanowanie munduru i symboli narodowych i harcerskich
i . punktualność.

2.
Harcerze z takim samym szacunkiem odnoszą się do siebie nawzajem, do swoich zastępowych i plutonowych, do oboźnego i komendy zimowiska, do gości zimowiska, do harcerek i ich instruktorek, jak i do gospodarzy kwatery i innych osób. W czasie zajęć poza kwaterą należy pamiętać, że swoją postawą harcerze świadczą o Drużynie.

Stosunek do przełożonych

3.
Pierwszym przełożonym w zastępie jest zastępowy, mianowany rozkazem komendanta zimowiska. Pierwszym przełożonym na zimowisku jest oboźny. Komenda lub oboźny może mianować spośród zastępowych lub pozostałych harcerzy przełożonego do nadzoru nad pewnymi czynnościami lub do prowadzenia pewnych zajęć (np. musztra, gimnastyka, śpiewanki).

4.
Wszelkie pytania, wątpliwości i pomysły w pierwszej kolejności kierowane są do zastępowych, następnie do plutonowych, a w ostateczności do komendy zimowiska.

Zasady korzystania z kwatery

5.
W pokojach obowiązuje porządek i czystość, za którą w pierwszej kolejności odpowiada zastępowy, a następnie cały zastęp. Poza pokojami, na korytarzach, w łazienkach i na schodach, obowiązuje czystość, za którą odpowiada zastęp służbowy. Każdy ma obowiązek posprzątania po sobie po skorzystaniu z łazienki.

6.
Buty zdejmowane są na parterze kwatery i ustawiane do wyschnięcia, o ile oboźny lub komenda nie zarządzą inaczej. Po kwaterze poruszamy się w obuwiu zmiennym. Czyszczenie i pastowanie butów odbywa się na parterze kwatery lub na zewnątrz.

7.
Cisza mocna obowiązuje od gwizdka oboźnego wieczorem, do gwizdka oboźnego rano dnia następnego. W czasie ciszy nocnej nie należy zachowywać się w sposób, który utrudniałby lub uniemożliwiał spanie pozostałym uczestnikom zimowiska lub gospodarzom. W czasie ciszy nocnej nie wolno opuszczać kwatery bez zgody komendy zimowiska.

8.
Obowiązuje dbałość o wyposażenie kwatery (meble, oświetlenie itp.) – opuszczamy kwaterę w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy. Każda szkoda w wyposażeniu kwatery musi być niezwłocznie zgłoszona komendzie.

Wyjścia w teren i zachowanie poza kwaterą

9.
Wszelkie wyjścia z kwatery w czasie wolnym możliwe są wyłącznie zastępem, po uzyskaniu zgody oboźnego lub komendy zimowiska. Pozostałe wyjścia z kwatery odbywają się w ramach prowadzonych zajęć.

10.
Przed wyjściem w teren każdy zastęp melduje się oboźnemu w celu sprawdzenia prawidłowego wyposażenia oraz ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych. W razie konieczności uzupełnienia wyposażenia lub ubrania, cały zastęp czeka na uzupełniająca osobę nie opuszczając kwatery.

11.
Poza kwaterą, o ile nie zostanie zarządzone inaczej, harcerze poruszają się wyłącznie zastępami, w sposób zgodny z zasadami poruszania się po drogach oraz szlakach turystycznych. Tempo marszu zastępu dostosowane jest zawsze do najwolniejszego harcerza w zastępie.

12.
Przy wymyślaniu i przeprowadzaniu wszelkich zajęć, w tym gier terenowych, wycieczek i zwiadów, należy zachować konieczne zasady bezpieczeństwa i dbać o to, by nie spowodować szkód ani nie doprowadzić do wypadków.

Pozostałe zasady

13.
Bez zgody oboźnego lub komendy nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych oraz telekomunikacyjnych.

14.
Na tablicach rozkazów wolno umieszczać jedynie informacje zatwierdzone przez komendę lub oboźnego.

15.
W razie konieczności zastosowania środka dyscyplinującego, stosuje go wyłącznie oboźny lub komenda. Zastępowy nie ma prawa samowolnego zarządzania alarmu dla swojego zastępu, lub karania członków zastępu w jakikolwiek sposób.

16.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie zimowiska, dlatego każdy powinien zachowywać się tak, aby zimowisko było udane i szczęśliwie się zakończyło.

CZUWAJ!
Szesnastka-klaw boys!

phm. Lech Najbauer HR
komendant zimowiska 16 WDH

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2021  16WDH