Wyszukiwanie zaawansowane
Dokumenty
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
2011-05-15 | Warszawa | Paweł Huras
List instruktorów 16 WDH do Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 29 stycznia 2005 r.

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa


My, niżej podpisani instruktorzy 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Drużyny Rzeczypospolitej, zwracamy się do Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z prośbą o rozważenie możliwości zajęcia przez Związek stanowiska w sprawie mnożących się w ostatnich dniach publikacji na temat rzekomego udziału Polaków w zbrodniach hitlerowskich Niemiec dokonanych na terenach okupowanych przez III Rzeszę w okresie II wojny światowej. Obchodzona niedawno 60-ta rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau stanowiła pretekst do pojawienia się w wielu światowych mediach nieprawdziwych i krzywdzących informacji o tzw. "polskich obozach zagłady" oraz o "współwinie Polaków za zbrodnie hitleryzmu".

Fałszywy obraz historii, przekazywany opinii publicznej, wpływa niekorzystnie na wizerunek naszego kraju i osłabia pozycję Polski w świecie. Dlatego uważamy, iż organizacja stojąca na straży ideałów prawdy i wartości narodowych ma obowiązek poprzeć starania dyplomatyczne, działania instytucji społecznych, jak również inicjatywy krajowych środków masowego przekazu i dać wyraz solidarności z tymi, którzy protestują przeciwko zakłamywaniu historii Europy. Ewentualne wystąpienie ZHR nie może, rzecz jasna, służyć podtrzymywaniu antagonizmów narodowościowych, ale powinno być aktem obrony prawdy i manifestacją niezgody na antypolskie fałszerstwa.

Rozumiemy i szanujemy tragiczne wspomnienia osób, które przeżyły okropności wojny. Łączymy się w bólu z narodami dotkniętymi skutkami działań zbrodniczych reżimów. Doświadczenia te nie są obce bez mała żadnej polskiej rodzinie. Oddanie hołdu pomordowanym jest szczególną powinnością harcerzy i instruktorów, odwołujących się w pracy wychowawczej do ofiary złożonej przez patriotyczną młodzież w walce o niepodległość. Dlatego nie możemy pozostać obojętni wobec tak bolesnych oszczerstw. Do obrony prawdy historycznej wzywa nas pamięć jednego ze współzałożycieli naszej Drużyny, hm. Janusza Rudnickiego, zamordowanego w Auschwitz w 1942 roku, a także patrona harcerstwa, bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego, który poniósł męczeńską śmierć w Dachau w 1945 roku.

Wierzymy, że Naczelnictwo zechce rozważyć naszą prośbę i zająć stanowisko w sprawie.

List niniejszy zostanie podany do wiadomości instruktorów Związku.

CZUWAJ!

instruktorzy 16 WDH

phm. Paweł Burakowski HR- drużynowy
hm. Marek Gajdziński HR
phm. Lesław Kuczyński HR
phm. Lech Najbauer HR
pwd. Andrzej Karwan HR
pwd. Jan Urmańśki HO

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2021  16WDH