Wyszukiwanie zaawansowane
Kronika
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
1949-12-31 | Warszawa | Dyzma Zawadzki
Rok 1949

Szkoła im. Staszica wraz z Drużyną wróciły do gmachu przy ul. Noakowskiego 6 (odbudowany). Drużyna otrzymała Izbę harcerską.

 

9 stycznia - Odbyła się już w gmachu Szkoły uroczysta Choinka z licznym udziałem rodziców i Zawiszaków. Na zakończenie odśpiewano ułożoną przez Włodka Dusiewicza piosenkę pt. "Szesnastka". Dokonano naboru do Drużyny. Prowadzono intensywną pracę przygotowania do obozu. Wyróżniającymi zastępowymi byli bracia Staszek i Leszek Więckowscy. W szkole nr 97 działał zastęp Bobrów Janka Tereszczenki.

 

12 czerwca - Wiesiek Szeliski i Edek Salwerowicz ukończyli kurs drużynowych.

 

lato - XXVII obóz letni w Gubinie k/Zielonej Góry (zgrupowanie Hufca). Komendant - W. Szeliski, oboźny - E. Salwerowicz, gospodarz - S. Brzeski. Uprawiano dużo sportu dzięki doskonałym warunkom (boiska) oraz wykonawano prace w ramach H.S.P. (Harcerskiej Służby Polsce).

 

jesień - Z początkiem roku szkolnego Drużyna zostaje rozwiązana, a na teren Szkoły wkracza Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej - organizacja o innych celach i metodach pracy. Jeszcze przez parę miesięcy prowadzili swe zastępy uparci bracia Więckowscy. W kilka miesięcy później przestaje istnieć Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica, a budynek przejęła Szkoła TPD nr 2. Nie zabezpieczone archiwum uległo rozproszeniu lub zniszczeniu.

 

K.P.H.

Po urządzeniu obozu Koło zawiesiło swoją działalność równocześnie z Drużyną.


ZAWISZACY

styczeń - zwolniono z funkcji hufcowego phm T. Lubańskiego.

 

10 lutego - Nastąpiło połączenie Komend Chorągwi męskiej i żeńskiej, a w nowej phm M. Jaczewski został kierownikiem Wydziału Szkolenia i komendantem kursu drużynowych - już jako harcmistrz.

 

15 września  - Również Jacek Dąbrowski w stopniu drużynowego przeszedł do pracy w Komendzie Chorągwi.

 

20 października - Zwolniono z funkcji drużynowego 63 W.D.H. org. Janka Pawlikowskiego.

 

Od jesieni następowało przekształcenie ZHP w OH ZMP.

 

Wojciech Bogusławski, „Kronika 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911-1986”, przepisał hm. Dyzma Zawadzki (pisownia zgodna z oryginałem).

_________________________________________________________________________________________

 

W styczniu odbyła się Choinka Drużyny, od 1939 roku pierwsza w starym gmachu Szkoły im. Staszica i jak się miało ukazać - ostatnia. Włodzimierz Dusiewicz skomponował na tę Choinkę piosenkę, która według Kazimierza Koźniewskiego oddaje przygnębiający nastrój lat powojennych:

 

"Na dworze groźny wiatr tumany gna!

I pada śnieg w tumanach tych.

Jest na świecie przystań mała,

która w sobie nas zebrała

W dniach od losu złych.

 

16-ko o towarzyszko ciężkiej doli,

16-ko piastunko naszych młodych sił,

16-ko jeżeli Stwórca nam pozwoli - 

Twój obraz wiernie, na zawsze, w sercach będzie żył!"

 

Latem odbył się obóz w Gubinie, w ziemi lubuskiej. Był to obóz hufca, lecz Szesnastka miała oczywiście swój własny podobóz, którego komendantem był Wojtek Szeliski, oboźnym zaś Edward Salwerowicz. Jak wspominał jeden z uczestników, Michał Antopolski, wówczas 12-letni (na pierwszym), warunki bytowe były spartańskie, wprowadzono też wojskowy dryl. Harcerze kąpali się w zimnym strumyku, tę samą zimną wodę wlewano menażką za kołnierz, zgodnie z tradycją Drużyny. Odbywały się również podchody, których celem było wykradzenie flagi, stąd według Michała zawsze pod masztem był wartownik (a przynajmniej w nocy).

Na początku nowego roku szkolnego Drużynie odebrano izbę harcerską i zaplombowano jej odrzwia. Rozkradziono i zniszczono też sprzęt obozowy. Wreszcie rozwiązono Związek Harcerstwa Polskiego, a wraz z nim i Szesnastkę, przeształcając harcerstwo w część Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej. Na początku następnego roku zamknięto też szkołę im. Staszica, gmach zaś przejęła szkoła podstawowa TPD nr 2.

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2019  16WDH