Wyszukiwanie zaawansowane
Vademecum
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
2012-11-21 | Warszawa | Kajetan Kapuściński
Wymagania do biegu na Plakietkę Drużyny

Wymagania do biegu na plakietkę dla młodzika

1. Zawisza Czarny 
(1) potrafi powiedzieć gdzie urodził się i gdzie zmarł Zawisza Czarny oraz w jakiej bitwie brał udział;
(2) potrafi wyjaśnić znaczenie jego przydomka

2. Kompletne umundurowanie 
(1) (czapka rogatywka ciemnozielona z lilijką, bluza ciemnozielona z naszywką ZHR, lilijka wpięta (dwa palce) nad lewą kieszenią, numer "16" wyszyty błękitną nicią na lewym pagonie, sznur szary lub inny odpowiedni do danej funkcji, pas z klamrą ZHR, spodnie długie zielone, tzw. "bojówki"; dodatkowo spodenki krótkie ciemnozielone, czarne getry oraz buty terenowe); opis i szczegóły umundurowania (np.: co oznaczają podwinięte rękawy? gdzie przypina się lilijkę, a potem krzyż harcerski?)

3. Historia
(1) zna 10 dat z historii Drużyny;
(2) potrafi opowiedzieć o co najmniej jednym wydarzeniu historycznym istotnym w dziejach Drużyny

4. Zawiszacy 
(1) zna nazwiska 4 nieżyjących już Zawiszaków, poza założycielami Drużyny;

5. Tradycje Drużyny
(1) zna prawdziwe (nie legendarne) pochodzenie i zastosowanie kostek góralskich i krajek łowickich;
(2) potrafi wymienić 4 zwyczaje obozowe

6. Miejsca związne z historią Drużyny
(1) wymieni 2 miejsca związane z Drużyną w Warszawie (poza Starym Miastem) oraz 1 poza Warszawą;

7. Musztra
(1) zna musztrę całej drużyny 
(2) zna musztrę podczas apelu

8. Prawo i Przyrzeczenie 
(1) zna Prawo i Przyrzeczenie
(2) potrafi objaśnić znaczenie poszczególnych punktów prawa (komentarz)

9. Piosenki
(1) posiada śpiewnik
(2) Zna 4 piosenki szesnastkowe oraz pieśni obrzędowe podczas ogniska

Zadanie indywidualne poza biegiem :
(1) odwiedził grób co najmniej jednego Zawiszaka i uporządkował goWymagania do biegu na plakietkę dla wywiadowcy

1. Zawisza Czarny 

(1) potrafi opisać i wyjaśnić elementy herbu Zawiszy Czarnego;
(2) potrafi krótko uzasadnić dlaczego Zawisza Czarny jest postacią tak ważną dla całego harcerstwa

2. Kompletne umundurowanie
(1) czapka rogatywka ciemnozielona z lilijką, bluza ciemnozielona z naszywką ZHR, lilijka wpięta (dwa palce) nad lewą kieszenią, numer "16" wyszyty błękitną nicią na lewym pagonie, sznur szary lub inny odpowiedni do danej funkcji, pas z klamrą ZHR, spodnie długie zielone, tzw. "bojówki"; dodatkowo spodenki krótkie ciemnozielone, czarne getry oraz buty terenowe); opis i szczegóły umundurowania (np.: co oznaczają podwinięte rękawy? gdzie przypina się lilijkę, a potem krzyż harcerski?)
3. Historia
(1) wymieni co najmniej 3 przedwojennych i 3 powojennych drużynowych Szesnastki;
(2) potrafi wymienić i napisać nazwy miejscowości, w których odbyły się przed wojną jamboree z udziałem Drużyny;

4. Zawiszacy
(1) zna osobiście 3 Zawiszaków i potrafi wymienić ich z nazwiska; 
(2) zna co najmniej jedną opowieść o Zawiszakach z czasów wojny

5. Tradycje Drużyny
(1) potrafi podać 5 szczegółów różniących mundur Szesnastki od mundurów innych drużyn;
(2) zna tytuły co najmniej 3 książek wydanych z okazji różnych jubileuszy Drużyny oraz poda rok wydania co najmniej 2

6. Miejsca związne z historią Drużyny
(1) wie gdzie w Warszawie znajduje się ulica nazwana imieniem Zawiszaka;
(2) potrafi wymienić i zlokalizować 3 szkoły, w których Drużyna działała po wojnie, nawet krótko

7. Musztra
(1) zna musztrę Drużyny i podczas apelu i umie ją poprowadzić

8. Prawo i Przyrzeczenie
(1) Zna i rozumie P i P, potrafi wygłosić gawędy do kolejnych punktów Prawa

9. Piosenki
(1) Zna piosenki szesnastkowe oraz obrzędowe
(2) Potrafi zaśpiewać min 5 piosenek harcerskich, turystycznych itp.
(3) Posiada śpiewnik

Zadanie indywidualne poza biegiem : 
(1) napisał krótką (10 zdań) relację z tradycyjnego wydarzenia w Drużynie (wigilia, choinka., msza za Zawiszaków) lub zrobił co najmniej 5 zdjęć ilustrujących takie wydarzenie
(2) odwiedził grób co najmniej jednego Zawiszaka i uporządkował go
Data powstania:
21 Października 2005

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2021  16WDH