Wyszukiwanie zaawansowane
Panteon
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
1912-09-12 | Warszawa | Marek Gajdziński
Zbigniew Zdziarski

Zbigniew Zdziarski h. Gozdawa w szkole i w skautingu zwany "Mańką"
Urodzony w majątku rodziców w Grotowicach w pow. rawskim 21.12.1899r. Syn Kazimierza i Kamili z Arkuszewskich.

Uczył się w gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie. Jesienią 1912r. wstąpił do drużyny skautów im. Zawiszy Czarnego ( późniejsza 16WDH), do której należał już jego starszy brat Stanisław, i która zorganizowała na Wielkanoc tego roku tygodniową wycieczkę do majątku jego rodziców w Grotowicach. Prawdopodobnie tam po raz pierwszy zetknął się ze skautingiem i przeżył pierwsze skautowe przygody. Podobną wycieczkę do Grotowic zorganizowała jego drużyna dwa lata później. W jej trakcie złożył egzamin na II stopień skautowy. 

1 maja 1914r. został mianowany zastępowym. Latem tego samego roku, wraz z grupą kilkudziesięciu skautów z Kongresówki wziął udział w kursie instruktorskim w Skolem w Galicji. Kurs został jednak przerwany w skutek wybuchu wojny.

W 1915 roku, po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, większość szarż drużyn skautowych wstąpiła do Batalionu Warszawskiego POW i wkrótce wyruszyła na front w składzie I Brygady Legionów. Ciężar pracy skautowej spadł na barki młodszych. Pod koniec lipca Zbyszek został plutonowym w Drużynie Zawiszy Czarnego. Funkcję tą pełnił do 1916r.
  
W 1917 roku ukończył gimnazjum. Działał w POW. 

W 1920 roku walczył w Mińskim Pułku Strzelców Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Był ranny i dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie za swą działalność niepodległościową otrzymał Krzyż Niepodległości z Mieczami. 

Ukończył studia rolnicze w SGGW. Następnie administrował majątkiem Kruszów k. Łodzi i Lubiatów k. Piotrkowa. Potem, aż do 1945, dzierżawił majątek Lipna i duże gospodarstwo stawowe w Gostomii w pow. rawskim. 

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, po której wrócił do Lipnej. Po wojnie przeniósł się z rodziną do Warszawy. Pracował w PNZ, a następnie w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zmarł po długiej chorobie 18.01.1970r. w Warszawie.

W 1940 roku ożenił się z Elżbietą (Halszką) Tańską. Miał z nią dwóch synów: 
1. Maciej Zbigniew (08.07.1942- 28.09.1972) 
2. Antoni Hubert (ur. 26.03.1946 absolwent SGPiS i UW, oż. z Elżbieta Wandą Rybińską.

 

Opracował:
Marek Gajdziński 
Na podstawie: 
Antoni Zdziarski - Ziemianie Polscy XX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1994
Roman Różycki – 25 Lat Dziejów Szesnastki 1911-1936 

____________________________________________________
Więcej...
Historia - Marek Gajdziński -   Lata 1911-1920   W  Walce o Niepodległość
Kronika - Rok 1912
Kronika - Rok 1913

Kronika - Rok 1914

Kronika - Rok 1915

Kronika - Rok 1916
Kronika - Rok 1917

Kronika - Rok 1918

Kronika - Rok 1920

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2022  16WDH